ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠAΝΤAΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-11-1989
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-04-1993
ΧΩΡΑ ΣΕΡΒΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-04-1984
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-03-1989
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-06-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,87
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-04-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,81
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-02-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-06-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-12-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-11-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-05-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,13
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-06-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-10-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-10-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-11-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-12-1996
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ