ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚAΡAΤΖAΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-09-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,11
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-07-1991
ΧΩΡΑ ΑΝΓΚΟΛΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-12-1992
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-08-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-12-1990
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-11-1996
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-07-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-04-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-10-1991
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-11-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-02-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-07-1989
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-10-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ