ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚAΡAΤΖAΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-08-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-02-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-12-1988
ΧΩΡΑ ΗΠΑ