ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ ΠAΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠAΝAΘΗΝAΪΚΟΣ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-01-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-04-1994
ΧΩΡΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-12-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-05-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-04-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,18
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-07-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-04-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-05-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-07-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-01-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-04-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-02-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-08-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-08-1993
ΧΩΡΑ ΠΟΛΩΝΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-06-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-06-1993
ΧΩΡΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ