ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤAΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜAΡΟΥΣΙ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-03-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,84
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-09-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-03-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-02-1989
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-05-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-04-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 2,13
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-01-1988
ΧΩΡΑ ΣΕΡΒΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-08-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-11-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-09-1999
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-07-1989
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-03-1998
ΧΩΡΑ ΧΙΛΗ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-02-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-05-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,89
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-11-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-11-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,86
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-06-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-06-2008
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-03-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-10-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ