ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠAΝΤAΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-01-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-05-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-06-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,81
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-02-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-06-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-01-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-03-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,11
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-07-1989
ΧΩΡΑ ΚΡΟΑΤΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-10-1997
ΧΩΡΑ ΓΑΛΛΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,97
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-01-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-01-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-02-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-02-1998
ΧΩΡΑ ΣΕΡΒΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,87
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-04-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-03-1990
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-06-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-09-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-10-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-08-1990
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-10-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-11-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ