ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ
AΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-09-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-03-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-01-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,97
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-01-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-11-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,87
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-12-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-01-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-04-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-01-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-11-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-04-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-08-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-05-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-08-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-03-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-09-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-11-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 0,00
ΘΕΣΗ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-03-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-07-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-12-1987
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-12-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-09-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ