ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ
AΠΟΛΛΩΝ ΠAΤΡΩΝ CARNA ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-02-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-03-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-02-1989
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-08-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-11-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-02-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-04-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 1,82
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-04-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-11-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-05-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-12-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
ΥΨΟΣ 1,97
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-01-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ