ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛAΣ
ΠΡΟΜΗΘΕAΣ ΠAΤΡAΣ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-10-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-04-1993
ΧΩΡΑ ΣΕΡΒΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-08-2000
ΧΩΡΑ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-06-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-02-1988
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-11-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-11-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-04-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-09-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-06-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-06-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-08-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-11-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-05-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-07-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-07-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-01-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-02-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-05-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-07-2008
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-04-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-01-1998
ΧΩΡΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ