ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛAΣ
ΠΡΟΜΗΘΕAΣ ΠAΤΡAΣ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-10-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-06-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-09-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-10-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-11-2000
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-04-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-04-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-05-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-05-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-12-1992
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-04-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-07-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-10-1989
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,11
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-04-1997
ΧΩΡΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-04-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-06-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-01-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-10-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-10-2008
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-10-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-10-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-02-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-07-2008
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-10-2023
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-02-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ