ΠΡΟΕΔΡΟΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ AΛΕΞΙΟΥ
AΕΚ BETSSON BC ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-02-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-11-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-02-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,86
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-04-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-04-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-12-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-11-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,99
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-07-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-11-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-12-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-04-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-10-1989
ΧΩΡΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-12-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-04-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-01-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-03-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-01-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-07-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-08-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-12-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,89
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-07-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ Betsson BC
ΥΨΟΣ 1,89
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-11-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ