95/23-5-2024

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ), α) χρηματικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων καθώς και β) ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από θεατή με courtside seat, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη την 18-5-2024.

 

94/22-5-2024

ΑΡΗΣ 

1)      Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) για την πρώτη πράξη που της αποδίδεται, ήτοι για υβριστικά συνθήματα το οποία έχουν ως αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, παράπτωμα το οποίο αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.106/22-5-2024 κλήση και αφορά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 20-5-2024 και 
2)     Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003), χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων για τον ως άνω αγώνα. 

 

93/15-5-2024

ΑΡΗΣ

1) Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) για την μη χρήση του box αλλαγών, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), που διεξήχθη την 13-5-2024 και
2) Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003), χρηματικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, για τον ως άνω αγώνα.

 

92/15-5-2024

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

1. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) μία (1) επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για τη δεύτερη προειδοποίηση εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων εκτεταμένης έντασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 12-5-2024 και
2. Απαλλάσσεται αυτή των λοιπών κατηγοριών για τον ως άνω αγώνα και συγκεκριμένα: α) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, β) για παράπτωμα μη δυνάμενο μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα έργω εξύβριση εκ μέρους μεμονωμένου θεατή) και γ) η για έτερο παράπτωμα  μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα (ανάρτηση πανό), για τον ως άνω αγώνα.

91/15-5-2024

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Επιβάλλεται στον κ. Ηλία Παπαθεοδώρου, προπονητή της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) έγγραφη αυστηρή́ επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωσή της στον Τύπο για υβριστική συμπεριφορά στο πρόσωπο του Β΄ διαιτητή, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη την 10-5-2024.

 

90/15-5-2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 12-5-2024  

89/29-4-2024 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1) Απαλλάσσεται ο Γεώργιος Μπαρτζώκας της πειθαρχικής κατηγορίας της δυσφήμησης του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης του άρθρου 74 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2023-2024.

2) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για την ανωτέρω πειθαρχική κατηγορία.

 

88/24-4-2024 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) για κάθε μία από τις 2 προειδοποιήσεις που έλαβαν χώρα εξαιρούμενης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, η ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικού προστίμου χιλίων τετρακοσίων (1.400) ευρώ,  ήτοι συνολικά ποινή μίας (1) επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων 1.400 ευρώ για το ως άνω παράπτωμα κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ), της 19-4-2024.

 

87/18-4-2024

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) χρηματικό πρόστιμο οκτακοσίων (800,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), της 15-4-2024.

 

82/4-4-2024

ΛΑΥΡΙΟ

Aπαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (δ.τ. ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ) της κατηγορίας ότι δε λειτούργησε το σύστημα precision time, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 31-3-2024.

 

81/29-3-2024

ΑΕΚ
 
Επιβάλλεται στην ΑΕΚ  ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από θεατή με courtside seat, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 26-3-2024.

 

80/22-3-2024

ΠΑΟΚ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) για την πράξη που της αποδίδεται, ήτοι εξ αιτίας υβριστικού συνθήματος το οποίο δεν είχε αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη την 17-3-2024.

 

79/22-3-2024

ΑΕΚ

Απαλλάσσεται η ΑΕΚ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) για την πράξη που της αποδίδεται, ήτοι εξ αιτίας υβριστικού συνθήματος το οποίο δεν είχε αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896 που διεξήχθη την 16-3-2024.

 

78/22-3-2024

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003), που διεξήχθη την 16-3-2024.

 

77/15-3-2024

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ), που διεξήχθη την 10-3-2024.

 

76/15-3-2024

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

 Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά  τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 10-3-2024.

 

75/15-3-2024

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003): α) ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από θεατή με courtside seat και β) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896), που διεξήχθη την 10-3-2024.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 32/22-3-2024 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου

74/8-3-2024

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ): 
(α) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων και
(β) ποινή επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, ήτοι συνολικά, μία (1) ποινή επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 4-3-2024.

 

73/8-3-2024

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων (άρθρο 28 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού), κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 2-3-2024 

 


72/8-3-2024

ΠΑΟΚ

1. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) α) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τη διάρκεια του αγώνα και β) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του γηπέδου, έξω από τον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014), που διεξήχθη την 2-3-2024. 
2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) για την αποδιδόμενη σε αυτή πειθαρχική παράβαση σχετικά με τις ηχητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου ως άνω αγώνα. 
3. Απαλλάσσεται ο Σταύρος Σχίζας, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) για την κατηγορία για ιδιαίτερης βαρύτητας πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο έλαβε χώρα  κατά τον ως άνω αγώνα και 
4. Διαβιβάζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 3 ΚΠΔ στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για δικές του ενέργειες, όλα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας έγγραφα, προς διερεύνηση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

71/8-3-2024

ΑΕΚ

1. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του γηπέδου, έξω από τον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 2-3-2024.
2. Απαλλάσσεται ο Ευστράτιος Τσαμπής, γυμναστής της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014), για την κατηγορία για αθλητικό παράπτωμα εκ μέρους προπονητή ή βοηθού προπονητή, που έλαβε χώρα κατά τον ως άνω αγώνα.
3. Διαβιβάζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 3 ΚΠΔ στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για δικές του ενέργειες όλα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης έγγραφα, για δικές του (του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης) ενέργειες, προς διερεύνηση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης.    

 

70/15-2-2024

AEK

1. Eπιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014):
α) για κάθε μία από τις 3 προειδοποιήσεις εξαιρούμενης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ποινή επίπληξης και χρηματικού προστίμου χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ ήτοι συνολικά ποινή 2 επιπλήξεων και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οχτακοσίων (2.800,00) ευρώ,
β) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη την 12-2-24 και 

2. Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014  (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) για έτερο παράπτωμα  μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα, για τον ως άνω αγώνα.

 

69/15-2-2024

ΑΡΗΣ 

1. Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ για ρίψη ομάδας αντικειμένων, ήτοι συνολικά χρηματικό πρόστιμο ύψους οχτακοσίων (800,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 10-2-24 και

2. Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003): α) για έτερα δύο (2) παραπτώματα  μη δυνάμενα να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικά για το άθλημα και β) για παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση χρήσης πανό που υποκινούν βία που έλαβαν χώρα κατά τον ως άνω αγώνα

 

68/15-2-2024

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 10-2-24.

 

67/9-2-2024

ΑΠΟΛΛΩΝ Π.

Επιβάλλεται:
1) Στον Ιωάννη Χριστόπουλο προπονητή της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ), η πειθαρχική ποινή της έγγραφης αυστηρής επίπληξης με παράλληλη ανακοίνωσή της στον Τύπο καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ για υβριστική του συμπεριφορά, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 3-2-2024 και
2) Στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερη βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά δυσφήμιση για το άθλημα, για τον ως άνω αγώνα.

 

66/9-2-2024

ΜΑΡΟΥΣΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896):
α) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων και
β) για την πειθαρχική παράβαση της παραβίασης της διάταξης του άρθρου 24Α του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Καλαθοσφαίρισης, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ  που διεξήχθη την 5-2-2024.

 

65/9-2-2024

ΠΑΟΚ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ)  που διεξήχθη την 3-2-2024.  

 

64/9-2-2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 4-2-2024.   

 

63/2-2-2024

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 28-1-2024.

 

62/2-2-2024

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 27-1-2024.

 

61/2-2-2024

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Aπαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 28-1-2024.

 

60/26-1-2024

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

1. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ): α) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων και β) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) της 22-1-2024.
2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) των κατηγοριών περί γεγονότος που έλαβε χώρα στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τον ως άνω αγώνα (αμέσως πριν την έναρξή του)

 

59/26-1-2024

ΑΕΚ 

1. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014  (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων και β) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) της 20-1-2024.
2. Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014  (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) για έτερο παράπτωμα  μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα, για τον ως άνω αγώνα.

 

58/26-1-2024

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) των κατηγοριών περί μη λειτουργίας του συστήματος precision time, κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) της 21-1-2024.

 

57/26-1-2024  

ΠΑΟΚ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ): α) για υβριστικά μηνύματα που δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων καθώς και β) για την παράβαση της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 1 σχετικά με τις ηχητικές παρεμβάσεις, κατά τον  αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ)  της 21-1-2024.

 

56/19-1-2024

ΜΑΡΟΥΣΙ 

 Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 13-1-2024.

 

55/19-1-2024

 ΑΡΗΣ

Απαλλάσσεται τόσο η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) όσο και ο εγκαλούμενος Γεώργιος Σιγάλας, βοηθός προπονητή της ως άνω ΚΑΕ της κατηγορίας ότι ο τελευταίος επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο θεατή, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 14-1-2024.
 
 

54/19-1-2024

 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1. Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) των κατηγοριών περί μη λειτουργίας του συστήματος precision time καθώς και για επεισόδια που σημειώθηκαν μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.), κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη την 14-1-2024 και
2. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ)  χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00€) εξαιτίας ηχητικών παρεμβολών, κατά τον ως άνω αγώνα.

 

53/19-1-2024

 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 13-1-2024.

 

52/19-1-2024
Eπιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014 χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 13-1-2024.

 

51/12-1-2024

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΕ

1. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) η ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, παράπτωμα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ) που διεξήχθη την 7-1-2024 και

2. Aπαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) για έτερο πειθαρχικό παράπτωμα που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα που αναφέρεται στην ίδια κλήση και έλαβε χώρα κατά τον ως άνω.

 

50/12-1-2024 

ΠΑΟΚ ΚΑΕ

1. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, παραπτώματα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896)  που διεξήχθη την 6-1-2024 και

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ): α) για την παράβαση της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 1 σχετικά με τις ηχητικές παρεμβάσεις κατά την διάρκεια του αγώνα και β) για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, παραπτώματα που αναφέρονται στην ίδια κλήση και έλαβαν χώρα κατά τον ως άνω αγώνα.

 

49/12-1-2024 

AEK KAE

1. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014  (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για γεγονότα εντός γηπέδου, αμέσως πριν από την έναρξη του αγώνα και β) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, παραπτώματα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 7-1-2024 και

2. Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014  (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014)α) για χρήση δεικτών laser και β) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια κλήση και έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ως άνω αγώνα.

 

48/5-1-2024 

 ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στον Silvio Samuel De καλαθοσφαιριστή της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) η ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, για απόπειρα βιαιοπραγίας εξαιτίας της οποίας αποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)  που διεξήχθη την 31-12-2023

 

47/5-1-2024 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) της κατηγορίας ότι δε λειτούργησε το σύστημα precision time, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ)  που διεξήχθη την 30-12-2023

46/5-1-2024 

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ για παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση χρήσης πανό τα οποία άμεσα ή έμμεσα προσβάλλουν φυσικά πρόσωπα καθώς και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ)  που διεξήχθη την 30-12-2023

45/05-1-2024 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ)για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τοναγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ)  που διεξήχθη την 30-12-2023

 

44/5-1-2024 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τοναγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) που διεξήχθη την 31-12-2023

43/5-1-2024 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) της κατηγορίας ότι δεν προσήλθε ο α΄ προπονητής στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ  που διεξήχθη την 30-12-2023

 

42/28-12-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, παράπτωμα κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα τηςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) που διεξήχθη την 24-12-2023.

 

41/28-12-2023 

ΑΡΗΣ

Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) της κατηγορίας για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 12 και 17  παρ. 2Α του Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας, σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 παρ. 1, 20 της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2023-2024, με το άρθρο 20 του Κανονισμού Αθλητικών Διοργανώσεων παράπτωμα κατά τον  αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ) που διεξήχθη την 23-12-2023.

 

40/28-12-2023 

ΠΑΟΚ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, παράπτωμα κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 23-12-2023. 

 

39/28-12-2023 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) χρηματικό πρόστιμό ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για πειθαρχική παράβαση που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ιδιαίτερης βαρύτητας ή δυσφημιστική για το άθλημα, κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 24-12-2023. 

 

38/22-12-2023 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 11-12-2023.

 

37/22-12-2023 

ΠΑΟΚ

 Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ)  χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 10-12-2023.

36/22-12-2023 

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 10-12-2023.

35/22-12-2023

ΑΕΚ

  1. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014)  χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) που διεξήχθη την 9-12-2023
  2. Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) των κατηγοριών: α) για γεγονότα μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (άναμα πυρσού στις κερκίδες του γηπέδου) και β) για δημιουργία επεισοδίου από θεατή με CourtSide seat για τον ως άνω αγώνα.

 

34/8-12-2023

ΜΑΡΟΥΣΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη στις 3-12-2023.

 

33/8-12-2023

ΑΕΚ

1. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) για κάθε μία από τις 3 προειδοποιήσεις εξαιρούμενης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, ποινή επίπληξης και χρηματικού προστίμου χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, ήτοι συνολικά ποινή 2 επιπλήξεων και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οχτακοσίων (2.800,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 2-12-2023.
2. Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014): α) για εκφορά υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων και  β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο κατά τον ως άνω αγώνα και
3. Επιβάλλεται στον καλαθοσφαιριστή Mc Rae Jordan της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο διαιτητή χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων εκατό (1.100,00) ευρώ κατά τον ως άνω αγώνα.  

 

32/1-12-2023

ΑΕΚ 

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) των κατηγοριών:
α) για απαγορευμένη χρήση λέιζερ,
β) για επεισόδια εντός γηπέδου καθώς και
γ) για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-11-2023.

 

31/1-12-2023

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-11-2023.

 

30/1-12-2023

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Aπαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) της κατηγορίας για απαγορευμένη χρήση ηχητικών μέσων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 26-11-2023.

 

29/23-11-2023 

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη την 18-11-2023.

 

28/23-11-2023 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ)  διά της ανάρτησης πανό εκ μέρους οπαδών της, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 18-11-2023. 

 

27/17-11-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Eπιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη μη χρήση του «box αλλαγών», κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 11-11-2023.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 19/12-3-2024 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή. Εξαφανίζει την υπ’ αρ. 27/17.11.2023 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου  του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία.

 

26/17-11-2023

ΑΡΗΣ 

Eπιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη την 12-11-2023.

 

25/17-11-2023

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) της κατηγορίας ότι δε λειτούργησε το σύστημα precision time, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 11-11-2023.

 

24/17-11-2023

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 11-11-2023. 

 

23/10-11-2023 

ΜΑΡΟΥΣΙ

1. Eπιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) μία επίπληξη εξαιτίας της εκ μέρους αθλητή της ΚΑΕ, για μη τήρηση των προβλέψεων του άρθρου 45 περι ομοιομορφίας της αθλητικής ενδυμασίας (κάλτσες) κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 4-11-2023 και

2. Aπαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) των αποδιδόμενων σε αυτήν πειθαρχικών παραβάσεων (α) περί μη ύπαρξης box αλλαγών και (β) περί υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον ως άνω αγώνα.

 

22/10-11-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) της κατηγορίας για τη μη χρήση του «box αλλαγών» κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 6-11-2023.

 

21/10-11-2023

ΚΟΛΟΣΣΟΣ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη την 4-11-2023.
 
 

20/10-11-2023

ΑΕΚ

Απαλλάσσεται η ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014)  της κατηγορίας ότι δε λειτούργησε το σύστημα precision time κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 4-11-2023.

 

19/10-11-2023

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 5-11-2023.

 

18/3-11-2023 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ): α) επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για τη δεύτερη προειδοποίηση καθώς και β) επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για τη τρίτη προειδοποίηση, εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων εκτεταμένης έντασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, παραπτώματα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη στις 30-10-2023.

 

2) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) της κατηγορίας για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, κατά τον ως άνω αγώνα.

 

3) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) της κατηγορίας για τη μη χρήση του «box αλλαγών» κατά τον ως άνω αγώνα.

 

17/3-11-2023 

ΜΑΡΟΥΣΙ 

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896): α) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων καθώς και β) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο εξαιτίας παραπτώματος το οποίο δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, παραπτώματα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 28-10-2023.

 

16/3-11-2023 

ΑΡΗΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) που διεξήχθη την 29-10-2023 και

2) Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) της κατηγορίας για γεγονότα θεατών εντός αγωνιστικού χώρου από θεατές των θέσεων εντός του γηπέδου για τον ως άνω αγώνα.

 

15/26-10-2023

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 21-10-2023.

 

14/26-10-2023

ΠΑΟΚ  

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ)  που διεξήχθη την 21-10-2023 και 
Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) της κατηγορίας για ηχητικές παρεμβάσεις εκ μέρους των οπαδών της που έλαβε χώρα κατά τον ως άνω αγώνα

13/26-10-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Απαλλάσσεται ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) από την κατηγορία ότι οι καθήμενοι στον πάγκο της εγκαλούμενης ομάδας δεν έφεραν τις ειδικές διαπιστεύσεις, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ)  που διεξήχθη την 21-10-2023. 

12/20-10-2023

ΑΡΗΣ 

Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) για τις πράξεις που της αποδίδονται και συγκεκριμένα ότι:
α) στο 03΄33΄΄ πριν την λήξη  του 2ου τετάρτου φίλαθλοι της εγκαλουμένης  ομάδος πέταξαν νερό στον αγωνιστικό χώρο και
β) ότι στο 01΄09΄΄ πριν την λήξη του 2ου τετάρτου φίλαθλοι της Β ΄ομάδας φώναζαν εν χορώ υβριστικό σύνθημα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 14-10-2023.

 

11/20-10-2023

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Απαλλάσσεται ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 ΚΑΕ) της κατηγορίας ότι δε λειτούργησε το σύστημα precision time, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη την 14-10-2023

 

10/20-10-2023

ΑΕΚ 

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) της κατηγορίας ότι οι καθήμενοι στον πάγκο της εγκαλούμενης ομάδος δεν έφεραν τις ειδικές διαπιστεύσεις που χορηγούνται από τον ΕΣΑΚΕ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15-10-2023. 

 

9/20-10-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ):
α) της κατηγορίας ότι οι καθήμενοι στον πάγκο της εγκαλούμενης ομάδος δεν έφεραν τις ειδικές διαπιστεύσεις καθώς και
β) ότι δε λειτούργησε το σύστημα precision time), κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) που διεξήχθη την 15-10-2023. 

 

8/20-10-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) της κατηγορίας για παράβαση σχετικά με την ενδυμασία των μελών του τεχνικού της επιτελείου, κατά  τον  αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 14-10-2023. 

 

7/20-10-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ):
α)  ειδικό χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ για τη ρίψη ομάδος αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου καθώς και
β) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη στις 14-10-2023.

 

6/13-10-2023

ΜΑΡΟΥΣΙ

Επιβάλλεται στον MARKO LUKOVIC, καλαθοσφαιριστή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, για απόπειρα βιαιοπραγίας εξαιτίας της οποίας αποβλήθηκε κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ), που διεξήχθη στις 9-10-2023.

 

5/13-10-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στον  ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΕΝΤΟΚΟΥΝΜΠΟ, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα μη χαρακτηριζόμενο ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896), που διεξήχθη στις 9-10-2023.

 

4/13-10-2023

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014), χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας ή ως δυσφημιστικό για το άθλημα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 7-10-2023 και Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) της κατηγορίας σχετικά με τη μη λειτουργία του precision time για τον ως άνω αγώνα. 

 

3/13-10-2023

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους 500,00 ευρώ, για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 7-10-2023.

 

2/13-10-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για την παράβαση της διάταξης σχετικά με την ενδυμασία του τεχνικού επιτελείου, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003), που διεξήχθη στις 8-10-2023.

 

1/13-10-2023

ΑΡΗΣ
 
Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) μία (1) επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για τη δεύτερη προειδοποίηση εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων εκτεταμένης έντασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 8-10-2023 καιΑπαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) των λοιπών κατηγοριών και συγκεκριμένα: α) για μη τοποθέτηση λογότυπου ΕΣΑΚΕ στις δέουσες θέσεις στην μπασκέτα και στο box αλλαγών, β) για μη λειτουργία του precision time και γ) για παράβαση της διάταξης σχετικά με την ενδυμασία τεσσάρων μελών του τεχνικού επιτελείου για τον ως άνω αγώνα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ