54/18-6-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ):
α) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας, την ποινή της έγγραφης επίπληξης με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ,
β) για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ,
γ) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και για τα οποία ακολούθησαν δύο (2) προειδοποιήσεις, την ποινή της επίπληξης και το χρηματικό πρόστιμο των χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ,
δ) για επεισόδια (καπνογόνα, κροτίδες) εκτός του αγωνιστικού χώρου (κερκίδες),το χρηματικό πρόστιμο των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ε) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικότερα ρίψη ομάδας αντικειμένων, χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και στ) για επεισόδια που χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα και ο αγώνας δεν διακοπεί οριστικά λόγω των επεισοδίων αυτών, την ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διεξήχθη στις 15-6-2023.

 

53/14-6-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
α) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα), χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και 
β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (ρίψη κροτίδων-άναμμα πυρσών), χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 11-6-2023.

 

52/11-6-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ): 1 α) για δυσφημιστικά επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας από αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και β) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας (προπηλακισμός προπονητή, χρήση λέιζερ), χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ  κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διεξήχθη στις 8-6-2023.

2) Απαλλάσσεται η  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) των λοιπών κατηγοριών για τον ως άνω αγώνα 

 

51/8-6-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: α) για επεισόδια δυσφημιστικά για το άθλημα στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας από αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, β) για απαγορευμένη χρήση πανό χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ) και γ)  παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (άναμμα πυρσών), χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 4-6-2023.

 

2) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της κατηγορίας περί εκτεταμένων υβριστικών συνθημάτων σε βάρος φυσικών προσώπων, για τον ως άνω αγώνα.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 68/20-9-2023 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

50/2-6-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Eπιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ): α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα), το χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ, β) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, το χρηματικό πρόστιμο των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη στις 30-5-2023.

 

49/30-5-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ 2003) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 27-5-2023.

 

48/18-5-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Απαλλάσσεται ο κ. Βασίλειος Σπανούλης προπονητής της  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ 2003) για πειθαρχικό παράπτωμα προπονητή, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 15-5-2023.

 

47/26-4-2023

ΑΡΗΣ   Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διεξήχθη στις 22-4-2023.

 

46/26-4-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ - ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) που διεξήχθη στις 23-4-2023.

 

45/12-4-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ 2003):
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα) το χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ,
β) για επεισόδια (καπνογόνο, κροτίδες) εκτός του αγωνιστικού χώρου (κερκίδες),το χρηματικό πρόστιμο των χιλίων  (1.000,00) ευρώ και
γ) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 9-4-2023.

 

44/29-3-2023

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται  στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ - ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) η ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο για  παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 25-3-2023.

 

43/29-3-2023  

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται  στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ 2003) η ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο για  παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας κατά τον  αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS KAE) που διεξήχθη στις 26-3-2023.
 
 

42/24-3-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
 
Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ): α) για χρήση λέιζερ και β) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διεξήχθη στις 19-3-2023 και
 
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ): α) για επεισόδια (καπνογόνα, κροτίδες) εκτός του αγωνιστικού χώρου (κερκίδες) χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο και γ) για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν την έναρξη του αγώνα, χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για τον ως άνω αγώνα.

 

41/17-3-2023 (Προηγούμενης αγ. περιόδου)

ΗΡΑΚΛΗΣ

Aπαλλάσσεται η ελεγχόμενη Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ (δ.τ. ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ) της κατηγορίας της παράβασης της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 3 και του άρθρου 8 κεφάλαιο (I) εδάφιο Γ και κεφάλαιο (II) παράγραφος 9 του Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 ν. 2725/1999, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ΑΔΑ Ψ5ΤΓ4653Π4-Χ09 ΥΠΠΟΑ 02/04/2021 Α.Π. 138576 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 και 62 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του άνω Πρωταθλήματος.
 

40/17-3-2023

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ), χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, για  παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 13-3-2023.

 

39/17-3-2023

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003)  χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για  παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 12-3-2023.

 

38/17-3-2023

ΙΩΝΙΚΟΣ

Επιβάλλεται στον Λουκά Μαυροκεφαλίδη καλαθοσφαιριστή της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE) χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, για ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 11-3-2023.

 

37/10-3-2023

ΑΡΗΣ Απορρίπτεται η από 05.03.2023 ένσταση που υπέβαλε η γηπεδούχος ομάδα του αγώνα ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE), ο οποίος διεξήχθη στις 05-03-2023 στο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» ως νόμω αβάσιμη.Διατάσσεται η κατάπτωση του καταβληθέντος από την ενιστάμενη ΚΑΕ παραβόλου, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ, στο σύνολό του υπέρ του ΕΣΑΚΕ.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ΄ αριθμ. 48/11-4-2023 απόφαση του, δέχεται την από 6-4-2023 πρόσθετη παρέμβαση και απορρίπτει την προσφυγή κατά της 37/10-3-2023 απόφασης του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (Μ.Δ.Ο.) του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

36/10-3-2023

ΑΡΗΣ 

1) Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) για χρήση πανό και χρήση λέιζερ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE) που διεξήχθη στις 5-3-2023 και 
2) Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003): α) για υβριστικά συνθήματα που δεν αφορούν φυσικά πρόσωπα,  χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και β) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, για τον ως άνω αγώνα.

 

35/10-3-2023

ΙΩΝΙΚΟΣ 

1) Aπαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE) για χρήση πανό και χρήση λέιζερ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ - ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) που διεξήχθη στις 4-3-2023 και 
2) Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE), για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, το χρηματικό πρόστιμο των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για τον ως άνω αγώνα. 

 

34/10-3-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS KAE) που διεξήχθη στις 5-3-2023.

33/17-2-2023

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Επιβάλλεται στην ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο χίλιων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για  παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη στις 12-2-2023.

 

32/17-2-2023

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ) η ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS KAE) που διεξήχθη στις 11-2-2023.

 

31/9-2-2023

ΙΩΝΙΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE): α) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ και β) για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 - ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 5-2-2023.

2) Επιβάλλεται στον κ. Ι. Λίβανο, βοηθό προπονητή της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE, (έγγραφη αυστηρή επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωσή της στον Τύπο και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, για τον ως άνω αγώνα.

3) Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE) για γεγονότα εντός αγωνιστικού χώρους από θεατές των θέσεων εντός γηπέδου, για τον ως άνω αγώνα.

 

30/2-2-2023

Aπαλλάσσεται ο Δημήτριος Αγραβάνης, καλαθοσφαιριστής της «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ» της κατηγορίας περί ανάρμοστης συμπεριφοράς που φέρεται να τελέστηκε στη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ» και «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS ΚΑΕ, που διεξήχθη στις 10-12-2022.

29/2-2-2023

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014 για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας που εμπίπτουν στο άρθρο 17 παρ. 2 Α του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού, το χρηματικό πρόστιμο των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE) που διεξήχθη στις 28-1-2023.

 

28/27-1-2023

ΑΡΗΣ 

Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) για χρήση λέιζερ και επιβάλλεται για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 22-1-2023.

 

27/27-1-2023

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Eπιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE): α) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ και την ποινή της επίπληξης και β) για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διεξήχθη στις 23-1-2023.  

 

26/27-1-2023

ΙΩΝΙΚΟΣ 

Eπιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE) για παράπτωμα μη χαρακτηριζόμενο ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 21-1-2023.  

 

25/27-1-2023

ΑΕΚ 

Eπιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014): α) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ και β) για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 21-1-2023.

 

24/20-1-2023

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ):
α) χρηματικό πρόστιμο χιλίων εξακοσίων (1.600,00) ευρώ για ρίψη αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου (αρθ. 23 παρ. 1 Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού ),
β) επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ  για εκτεταμένα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο (αρθ. 27 παρ. 7 Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού) και
γ) χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για  παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας (αρθ. 17 παρ. 2Α Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού, κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE) που διεξήχθη στις 15-1-2023.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ΄ αριθμ. 45/10-4-2023 απόφαση του, δέχεται την 6/23-01-2023 προσφυγή. Εξαφανίζει την 24/20-01-2023 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέτη.
 

23/13-1-2023

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003)
α) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, το χρηματικό πρόστιμο των πεντακοσίων (500,00) ευρώ και
β) για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας που εμπίπτουν στο άρθρο 17 παρ. 2 Α του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού, το χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ, κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 7-1-2023.

 

22/5-1-2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας που εμπίπτουν στο άρθρο 17 παρ. 2 Α του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού, έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 2-1-2023.

 

21/29-12-2022

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ - ΝΕΑΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014): το χρηματικό πρόστιμο των τριακοσίων (300,00) ευρώ, για υβριστικά συνθήματα μικρής βαρύτητας και απαλλάσσει αυτήν για χρήση λέιζερ, παραπτώματα, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της - ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 27-12-2022.

 

20/29-12-2022 

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003: το χρηματικό πρόστιμο των διακοσίων (200,00) ευρώ, για υβριστικά συνθήματα μικρής έντασης και βαρύτητας, παραπτώματα, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS KAE) που διεξήχθη στις 26-12-2022. 

 

19/23-12-2022

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Επιβάλλεται στην ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 10-12-2022.

 

18/23-12-2022

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στον ΤΖΩΡΤΖ – ΠΙΤΕΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ α) για υβριστική συμπεριφορά, ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ και β) για ανάρμοστη συμπεριφορά, χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 10-12-2022.

 

17/23-12-2022

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται:
1) στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) 
α) για παραπτώματα μη χαρακτηριζόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και 
β) για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εκτάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, επίπληξη  και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ και 
2) στον Ν. ΤΣΙΑΚΜΑ, καλαθοσφαιριστή της ως άνω ΚΑΕ ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για υβριστική συμπεριφορά, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διεξήχθη στις 10-12-2022. 

 

16/9-12-2022 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΕ:
α) για χρήση λέιζερ,
β) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο) και
γ) επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο πριν την έναρξη του αγώνα και 
Eπιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΕ:
α) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο, για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας,
β) χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ, καπνογόνα μέσα στο γήπεδο, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και
γ) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, για επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 5-12-2022. 

 

15/9-12-2022

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

Επιβάλλεται στον κ. Χρήστο Σερέλη προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ) έγγραφη επίπληξη με  ανακοίνωσή της στον Tύπο και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, για πειθαρχικό παράπτωμα προπονητή, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη στις 4-12-2022.  

 

14/9-12-2022 

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003:
α) την ποινή της επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ακολούθησαν δύο (2) προειδοποιήσεις και
β) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ) που διεξήχθη στις 4-12-2022.  

 

13/9-12-2022

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ)  έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητα, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 4-12-2022 και απαλλάσσεται αυτήν για παράβαση του άρθρου 27 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού. 

 

12/2-12-2022 

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας, για τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 26-11-2022. 

 

11/24-11-2022

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ)
α) η ποινή της επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ακολούθησαν δύο (2) προειδοποιήσεις και
β) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο, για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας  κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 20-11-2022.

 

10/17-11-2022

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 5-11-2022.

 

9/17-11-2022

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ των κατηγοριών του ότι οι φίλαθλοί της:
α) άναψαν στο χώρο της κερκίδας 2 πυρσούς,
β) άναψαν εκ νέου πυρσό αποχωρώντας από το γήπεδο
γ) προέβησαν στην ρίψη  μιας (1) φωτοβολίδας στην χρήση λέιζερ στους οπαδούς του ΙΩΝΙΚΟΥ και
δ) καθώς επίσης προέβησαν σε φθορά καθισμάτων μέσα στο γήπεδο, παραπτώματα τα οποία αφορούν τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE) που διεξήχθη στις 6-11-2022.

 

8/17-11-2022

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS KAE)  χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 - ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 5-11-2022.

 

7/3-11-2022

ΠΑΟΚ 
 
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ) χρηματικό ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για υβριστικό σύνθημα που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE) που διεξήχθη στις 29-10-2022.

 

6/27-10-2022

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 
Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE):
α) για τα αναφερόμενα που συνιστούν επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
β) για τα αναφερόμενα οπαδικά συνθήματα χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και
γ) για  επεισόδιο μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (άναμμα πυρσού στην κερκίδα) χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ - ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) που διεξήχθη στις 23-10-2022.

 

5/21-10-2022

ΠΑΟΚ
 
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004  ΚΑΕ)
α) χρηματικό ποσό δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ, για υβριστικά συνθήματα που δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα,
β) χρηματικό πρόστιμο των χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ και την ποινή της επίπληξης, για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες φυσικό πρόσωπο για το οποίο ακολούθησαν δύο (2) προειδοποιήσεις,
γ) την ποινή της επίπληξης για παραπτώματα (χρήση μία φορά λέιζερ, υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, για τα οποία δεν ακολούθησαν προειδοποιήσεις), μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας και
δ) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση τον τύπο και το χρηματικό πρόστιμο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) που διεξήχθη στις 15-10-2022.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 29/16-2-2023 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

4/21-10-2022

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρηματικό πρόστιμο
α) χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, για υβριστικά συνθήματα που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και
β) των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας κατά  τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE)  που διεξήχθη στις 16-10-2022.

 

3/14-10-2022

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 10-10-2022.

 

2/14-10-2022

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ KAE): α) για παράπτωμα μη δυνάμενο να χαρακτηριστεί ιδιαίτερης βαρύτητας, χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ και β) για επεισόδια έξω από τον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 - ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 8-10-2022.

 

1/14-10-2022

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003) χρηματικό πρόστιμο των χιλίων (1.000,00) ευρώ για παραπτώματα μη δυνάμενα να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 9-10-2022. 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ