ΠΡΟΕΔΡΟΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΧAΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠAΟΚ MATECO ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-07-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-01-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-03-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-10-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-10-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-01-1989
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-02-1988
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-11-1994
ΧΩΡΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-12-1982
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-02-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-05-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-01-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-07-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-03-1997
ΧΩΡΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ