ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΚAΡΔΙΤΣA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-05-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-06-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-10-1988
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-03-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,80
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-02-1999
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-11-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-11-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,87
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-01-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-06-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,82
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-03-1999
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-09-1994
ΧΩΡΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 2,13
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-03-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-02-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-12-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ