ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΚAΡΔΙΤΣA ΙAΠΩΝΙΚΗ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-09-2023
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-06-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-06-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-01-1997
ΧΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-06-1992
ΧΩΡΑ ΚΑΝΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-10-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-10-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,86
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-05-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-06-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-06-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-07-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,87
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-01-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-08-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-10-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ