ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚAΡAΤΖAΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS STAFF
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ