ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ
AΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-07-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-08-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-09-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-01-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-12-1987
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,97
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-01-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,87
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-12-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-04-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-01-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-11-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-05-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-03-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-09-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-11-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ