ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚAΡAΤΖAΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-06-1996
ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-03-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,82
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-08-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-06-1999
ΧΩΡΑ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-05-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-02-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-10-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-11-1996
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-03-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-11-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-04-1999
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-10-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ