ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧAΡΙΛAΟΣ ΠAΠAΓΕΩΡΓΙΟΥ
AΡΗΣ MIDEA ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-07-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-05-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-07-2022
ΧΩΡΑ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-06-1996
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-10-1991
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-04-1998
ΧΩΡΑ ΛΕΤΟΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-02-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-02-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-04-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-03-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-09-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-10-1998
ΧΩΡΑ ΑΝΓΚΟΛΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-03-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-08-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-12-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ Midea
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-02-2000
ΧΩΡΑ ΗΠΑ