ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΦAΝΗΣ ΚAΪΜAΚAΜΗΣ
ΚAΡΔΙΤΣA ΙAΠΩΝΙΚΗ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-01-1997
ΧΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-12-2001
ΧΩΡΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-04-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-10-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-10-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-06-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,86
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-05-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-06-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-07-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,87
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-01-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-02-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-08-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-01-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-06-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-05-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-03-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-02-2008
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-09-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ