ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ ΚΥΡΙAΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-05-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-12-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,13
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-05-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-07-1987
ΧΩΡΑ ΒΟΣΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-06-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,99
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-03-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-02-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-07-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-02-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-10-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,89
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-03-1984
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-08-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-04-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-04-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-03-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-08-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-07-1984
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-04-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-06-1984
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-08-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ