ΠΡΟΕΔΡΟΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΧAΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠAΟΚ MATECO ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-05-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-03-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-10-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-02-1999
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-12-1982
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-04-1999
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-07-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-02-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-08-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-09-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-01-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-10-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-03-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-12-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ mateco
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-01-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ