ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙAΚΟΣ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-11-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-10-2022
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-05-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-08-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-09-1993
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-04-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,18
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-02-1992
ΧΩΡΑ ΓΑΛΛΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-01-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-08-1995
ΧΩΡΑ ΚΥΠΡΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-07-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-04-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-01-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-04-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-11-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-08-1990
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-10-2022
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ