ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙAΚΟΣ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-11-1992
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-07-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-09-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-12-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-05-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-08-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-09-1993
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-02-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-07-1993
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,18
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-02-1992
ΧΩΡΑ ΓΑΛΛΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-07-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-04-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,11
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-04-2000
ΧΩΡΑ ΣΕΡΒΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-07-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-08-1990
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-01-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ