ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΒΩΔΙΝAΣ
ΛAΥΡΙΟ MEGABOLT ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-07-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-07-2000
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-03-2000
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-10-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-12-1991
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-05-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-11-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-07-2002
ΧΩΡΑ ΡΩΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-05-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-09-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,11
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-08-1994
ΧΩΡΑ ΛΕΤΟΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,97
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-08-1987
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-01-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-02-1993
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-01-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-03-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-04-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ