ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΒΩΔΙΝAΣ
ΛAΥΡΙΟ MEGABOLT ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-05-1999
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-02-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-09-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 21-08-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-03-2006
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,82
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-08-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-07-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-12-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-08-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,83
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-06-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,97
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-08-1987
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,97
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-08-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-01-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-02-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 14-02-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-12-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-06-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΥΨΟΣ 2,18
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-10-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ