ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧAΡΙΛAΟΣ ΠAΠAΓΕΩΡΓΙΟΥ
AΡΗΣ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-01-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-12-1996
ΧΩΡΑ ΚΑΝΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-07-2022
ΧΩΡΑ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-01-1989
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-12-1991
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 2,01
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-10-2001
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-02-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-11-1998
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 0,00
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24-05-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-11-2002
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-05-2004
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-12-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-07-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΗΣ
ΥΨΟΣ 1,85
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-03-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ