ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ ΠAΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠAΝAΘΗΝAΪΚΟΣ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-01-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-08-1995
ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-08-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,94
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-02-1999
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,15
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-10-2000
ΧΩΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-01-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-04-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-03-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-10-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-09-1995
ΧΩΡΑ ΓΑΛΛΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20-11-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-04-1994
ΧΩΡΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-09-1995
ΧΩΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,10
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-06-1996
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΥΨΟΣ 2,07
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-06-2003
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ