Ο αριθμός των διαπιστεύσεων ορίζεται ως εξής:

* Από δύο (2) οι αθλητικές εφημερίδες, ιστοσελίδες και ραδιοφωνικοί σταθμοί.

* Από μια (1) οι πολιτικές εφημερίδες, ιστοσελίδες, ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί σταθμοί και ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Αίτημα διαπίστευσης αποστέλλουν, επίσης, οι φωτογράφοι κάτοχοι του επίσημου γιλέκου της Basket League.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δικαιούνται μια διαπίστευση τεχνικού, ενώ οι οπερατέρ των τηλεοπτικών σταθμών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς θέση στην εξέδρα των δημοσιογράφων.

Οι αιτήσεις διαπιστεύσεις αποστέλλονται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου media@esake.gr και dampap75@gmail.com μέχρι αύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 13:00 και πρέπει εκτός από το ΜΜΕ και το ονοματεπώνυμο να αναγράφεται και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί εκείνον  των διαθέσιμων θέσεων θα προηγηθούν τα αθλητικά ΜΜΕ, οι πολιτικές εφημερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθμοί.