ΓΣ ΦΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
WEBSITE
E-MAIL
ΓΣ ΦAΡΟΣ ΛAΡΙΣAΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γήπεδο:
Χωρητικότητα: 0 Θεατές