ΛΑΡΙΣΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
WEBSITE
E-MAIL
ΛAΡΙΣA ROSTER


ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-07-1985
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,05
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-04-1993
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,92
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-02-1993
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-10-1992
ΧΩΡΑ ΚΑΝΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 05-01-1989
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-10-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-02-1991
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-10-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,95
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-03-2000
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19-01-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-02-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-10-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10-10-1987
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-08-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 1,80
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22-11-1992
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-06-1997
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 31-01-1986
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ -
ΥΨΟΣ 2,00
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17-08-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-04-1995
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-04-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ