ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜAΚΗΣ AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
AΕΚ ROSTER


ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-01-1995
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-09-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-02-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29-04-1984
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,96
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12-03-2005
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,88
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 08-04-1997
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-09-1992
ΧΩΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 2,02
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 03-03-1990
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,98
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06-07-2007
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 2,03
ΘΕΣΗ PF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 09-06-1994
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 2,04
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15-03-1994
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 2,08
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-01-1995
ΧΩΡΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 2,12
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04-07-1985
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,90
ΘΕΣΗ PG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27-09-1998
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,93
ΘΕΣΗ SF
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-11-1996
ΧΩΡΑ ΗΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 2,06
ΘΕΣΗ C
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-06-1992
ΧΩΡΑ ΠΑΝΑΜΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΚ
ΥΨΟΣ 1,91
ΘΕΣΗ SG
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01-09-1989
ΧΩΡΑ ΛΕΤΟΝΙΑ