Ο αριθμός των διαπιστεύσεων ορίζεται ως εξής:
 
* Από δύο (2) οι αθλητικές εφημερίδες, ιστοσελίδες και ραδιοφωνικοί σταθμοί.
 
* Από μια (1) οι πολιτικές εφημερίδες, ιστοσελίδες, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί.Αίτημα διαπίστευσης αποστέλουν, επίσης, οι φωτογραφοί κάτοχοι του επίσημου γιλέκου της Basket League.
 
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δικαιούνται μια διαπίστευση τεχνικού, ενώ οι οπερατέρ των τηλεοπτικών σταθμών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς θέση στην εξέδρα των δημοσιογράφων.
 
Οι αιτήσεις διαπιστεύσεις αποστέλλονται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου media@esake.gr και dampap75@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 5   Ιανουαρίου στις 13:00 και πρέπει εκτός από το ΜΜΕ και το ονοματεπώνυμο να αναγράφεται και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας.
 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί εκείνον  των διαθέσιμων θέσεων θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους ταυτοτήτων του ΠΣΑΤ, αθλητικά ΜΜΕ, τις πολιτικές εφημερίδες και τους τηλεοπτικούς σταθμούς.