Δομή Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΑΚΕ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΣΑΚΕ

1.Ευάγγελο Γαλατσόπουλο του  Στυλιανού– Πρόεδρο Δ.Σ
2.Χαρίλαο Παπαγεωργίου του Νικολάου  – Γεν. Γραμματέα  Δ.Σ
3.Μιχαήλ Μελή του Μάρκου –  Αντιπρόεδρο Δ.Σ
4.Χρήστο Μήλα του Δημητρίου– Ταμία Δ.Σ


ΜΕΛΗ Δ.Σ

6.Αλέξανδρο Αλεξίου του Ιορδάνη

7.Αγγελόπουλος Παναγιώτης

8.Γεώργιο Πανταζόπουλο του Ηλία

9.Ελευθέριο Αρβανίτη του Χαράλαμπου

10.Λεπενιώτης Νικόλαος

11.Κόντης Ιωάννης

12.Ευάγγελο Βώδινα του  Παναγιώτη

13.Ψαρράκη Ιωάννη του Νικολάου

14.Παναγιώτη Τριαντόπουλο του Γεωργίου

15.Φούντας Παναγιώτης

16.Αθανάσιος Χατζόπουλος του Ελευθέριου

17.Βασίλειος Τριλυράκης του Δημητρίου

18.Αντώνιο Αντωνίου του Ηλία

19.Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη του Γεωργίου

20.Θεόδωρο  Καρατζά του Θεοδώρου

21.Μπουρούσης Ιωάννης

22.Χριστούλας Γεώργιος

23.Κυριακόπουλος Ιωάννης

24.Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

25. Παρθενόπουλος Βασίλειος

26. Ντίνος Σταύρος

27. Ζούπας Άγγελος

28. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1.    Αρτόπουλος Μιχάλης
2.    Κατσίκης Κωνσταντίνος
3.    Παπαντωνίου Ανδρέας


ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΟΚ
1.    Γαλατσόπουλος Ευάγγελος – Αντιπρόεδρος ΕΟΚ
2.    Λεπενιώτης Νικόλαος – Μέλος Δ.Σ ΕΟΚ
3.    Παναγιώτης Τριαντόπουλος – Μέλος Δ.Σ ΕΟΚ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Δ.Σ. ΕΣΑΚΕ
Πανταζόπουλος Γιώργος
Τριαντόπουλος Πάνος
Χατζόπουλος Αθανάσιος
Ντίνος Σταύρος
Μελής Μιχάλης
Παπαγεωργίου Χαρίλαος
Μήλας Χρήστος
Λεπενιώτης Νίκος 

 

Α’ Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ Δ.Σ
1. Τακτικό Μέλος : Μήλας Χρήστος
2. Αναπληρωματικό Μέλος : Ψαρράκης Γιάννης