ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
PRESIDENT ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΒΩΔΙΝAΣ
ΛAΥΡΙΟ MEGABOLT ROSTER


TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.01
POST PF
DATE OF BIRTH 26-05-1999
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.90
POST PG
DATE OF BIRTH 04-02-2004
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.93
POST PG
DATE OF BIRTH 23-09-2004
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.90
POST PG
DATE OF BIRTH 21-08-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.90
POST PG
DATE OF BIRTH 31-03-2006
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.82
POST PG
DATE OF BIRTH 28-08-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.88
POST SG
DATE OF BIRTH 05-07-1996
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.98
POST PF
DATE OF BIRTH 15-12-1999
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.03
POST PF
DATE OF BIRTH 16-08-1997
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.83
POST PG
DATE OF BIRTH 16-06-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.97
POST PG
DATE OF BIRTH 12-08-1987
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.97
POST PG
DATE OF BIRTH 30-08-2003
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.00
POST PF
DATE OF BIRTH 16-01-2004
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.07
POST PF
DATE OF BIRTH 09-02-2005
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.06
POST PF
DATE OF BIRTH 14-02-1994
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.98
POST PF
DATE OF BIRTH 15-12-1995
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.03
POST PF
DATE OF BIRTH 09-06-1994
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.18
POST C
DATE OF BIRTH 31-10-2000
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ