ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
PRESIDENT ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΒΩΔΙΝAΣ
ΛAΥΡΙΟ MEGABOLT ROSTER


TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.98
POST SF
DATE OF BIRTH 02-07-1995
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.01
POST PF
DATE OF BIRTH 29-07-2000
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.85
POST PG
DATE OF BIRTH 26-03-2000
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.85
POST PG
DATE OF BIRTH 29-10-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.05
POST C
DATE OF BIRTH 28-12-1991
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.92
POST SG
DATE OF BIRTH 17-05-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.93
POST PG
DATE OF BIRTH 24-11-1997
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.91
POST SG
DATE OF BIRTH 03-07-2002
NATIONALITY ΡΩΣΙΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.00
POST SF
DATE OF BIRTH 28-05-2005
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.93
POST SG
DATE OF BIRTH 23-09-2004
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.11
POST C
DATE OF BIRTH 04-08-1994
NATIONALITY ΛΕΤΟΝΙΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.97
POST SF
DATE OF BIRTH 12-08-1987
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.04
POST PF
DATE OF BIRTH 01-01-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 1.93
POST SG
DATE OF BIRTH 09-02-1993
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.00
POST PF
DATE OF BIRTH 16-01-2004
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.06
POST C
DATE OF BIRTH 15-03-1994
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
HEIGHT 2.05
POST C
DATE OF BIRTH 10-04-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ