ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
PRESIDENT ΓΙAΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΚAΡΔΙΤΣA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ROSTER


TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.96
POST PG
DATE OF BIRTH 22-05-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.83
POST PG
DATE OF BIRTH 19-06-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 2.03
POST C
DATE OF BIRTH 20-10-1988
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 2.00
POST PG
DATE OF BIRTH 11-03-2003
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.80
POST PG
DATE OF BIRTH 24-02-1999
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.98
POST PF
DATE OF BIRTH 13-11-1998
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 2.04
POST PF
DATE OF BIRTH 23-11-1995
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.87
POST PG
DATE OF BIRTH 29-01-2001
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.91
POST PG
DATE OF BIRTH 26-06-2001
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.82
POST PG
DATE OF BIRTH 29-03-1999
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 2.08
POST PF
DATE OF BIRTH 18-09-1994
NATIONALITY ΣΛΟΒΕΝΙΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 2.13
POST C
DATE OF BIRTH 31-03-1990
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.98
POST PF
DATE OF BIRTH 08-02-1997
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
HEIGHT 1.93
POST SG
DATE OF BIRTH 29-12-1996
NATIONALITY ΗΠΑ