ΜΑΡΟΥΣΙ
PRESIDENT ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤAΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜAΡΟΥΣΙ ROSTER


TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.89
POST SG
DATE OF BIRTH 28-11-2006
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.95
POST PF
DATE OF BIRTH 25-06-2008
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.88
POST SG
DATE OF BIRTH 27-10-2006
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.90
POST PF
DATE OF BIRTH 11-03-2006
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.90
POST SF
DATE OF BIRTH 26-11-2005
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.85
POST PG
DATE OF BIRTH 31-05-2007
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.86
POST PG
DATE OF BIRTH 14-06-2007
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.93
POST PG
DATE OF BIRTH 23-07-2001
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.95
POST SG
DATE OF BIRTH 21-03-1995
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.85
POST PG
DATE OF BIRTH 30-04-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.95
POST SG
DATE OF BIRTH 03-08-1997
NATIONALITY ΣΕΡΒΙΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.84
POST PG
DATE OF BIRTH 05-09-1998
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.85
POST SG
DATE OF BIRTH 24-02-1993
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 2.01
POST PF
DATE OF BIRTH 31-03-1996
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 2.10
POST C
DATE OF BIRTH 19-02-1989
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.91
POST PG
DATE OF BIRTH 13-05-1996
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 2.13
POST C
DATE OF BIRTH 05-01-1988
NATIONALITY ΣΕΡΒΙΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 2.04
POST PF
DATE OF BIRTH 05-06-1991
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.90
POST PG
DATE OF BIRTH 21-08-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 1.96
POST SF
DATE OF BIRTH 23-11-1998
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 2.00
POST SF
DATE OF BIRTH 13-07-1989
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 2.07
POST PF
DATE OF BIRTH 26-05-1992
NATIONALITY ΣΕΡΒΙΑ
TEAM ΜΑΡΟΥΣΙ
HEIGHT 2.08
POST SF
DATE OF BIRTH 29-12-1997
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ