ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
PRESIDENT ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚAΡAΤΖAΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ROSTER


TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.98
POST SF
DATE OF BIRTH 07-03-1997
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.85
POST PG
DATE OF BIRTH 28-08-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 2.08
POST C
DATE OF BIRTH 26-06-1999
NATIONALITY ΑΥΣΤΡΙΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 2.00
POST PF
DATE OF BIRTH 04-05-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.96
POST SF
DATE OF BIRTH 11-02-1994
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.93
POST SG
DATE OF BIRTH 07-10-1995
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.98
POST PF
DATE OF BIRTH 14-11-1996
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 2.04
POST PF
DATE OF BIRTH 21-03-1997
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 2.08
POST C
DATE OF BIRTH 07-11-1999
NATIONALITY ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.91
POST PG
DATE OF BIRTH 27-09-1998
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 2.06
POST PF
DATE OF BIRTH 07-04-1999
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.88
POST PG
DATE OF BIRTH 03-10-1994
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
HEIGHT 1.91
POST SG
DATE OF BIRTH 07-12-1988
NATIONALITY ΗΠΑ