ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
PRESIDENT ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚAΡAΤΖAΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS STAFF