ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
PRESIDENT ΙΩAΝΝΗΣ ΚΥΡΙAΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET ROSTER


TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.90
POST PG
DATE OF BIRTH 08-07-1987
NATIONALITY ΒΟΣΝΙΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.94
POST PG
DATE OF BIRTH 01-02-1995
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.94
POST PG
DATE OF BIRTH 02-08-1993
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 2.04
POST PF
DATE OF BIRTH 01-04-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 2.00
POST PG
DATE OF BIRTH 14-12-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.99
POST PG
DATE OF BIRTH 20-03-2003
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.93
POST PG
DATE OF BIRTH 23-04-2004
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.96
POST PG
DATE OF BIRTH 19-05-2000
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 2.10
POST C
DATE OF BIRTH 25-07-1984
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.89
POST PG
DATE OF BIRTH 07-03-1984
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 2.03
POST PF
DATE OF BIRTH 02-08-1993
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 1.91
POST PG
DATE OF BIRTH 21-03-1993
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 2.06
POST PF
DATE OF BIRTH 02-06-1992
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
HEIGHT 2.05
POST PF
DATE OF BIRTH 27-06-1984
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ