ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
PRESIDENT ΚΟΝΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ
AΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA ROSTER


TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.93
POST PG
DATE OF BIRTH 13-03-1996
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.96
POST SF
DATE OF BIRTH 17-01-1997
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.97
POST SG
DATE OF BIRTH 28-01-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.87
POST PG
DATE OF BIRTH 08-12-2006
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.96
POST SG
DATE OF BIRTH 14-01-1996
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 2.06
POST C
DATE OF BIRTH 09-04-1998
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.91
POST PG
DATE OF BIRTH 09-01-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 2.06
POST PF
DATE OF BIRTH 23-11-1995
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.91
POST SG
DATE OF BIRTH 25-08-1995
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 2.02
POST PF
DATE OF BIRTH 22-05-2001
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 2.01
POST SF
DATE OF BIRTH 29-03-1990
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 2.06
POST C
DATE OF BIRTH 06-09-1996
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.93
POST SG
DATE OF BIRTH 25-11-2007
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 1.96
POST PF
DATE OF BIRTH 09-09-1992
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
HEIGHT 0.00
POST
DATE OF BIRTH 20-03-2006
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ