ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
PRESIDENT ΚΟΝΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ
AΠΟΛΛΩΝ ΠAΤΡΩΝ CARNA ROSTER


TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 1.88
POST PG
DATE OF BIRTH 27-02-1995
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 2.06
POST PF
DATE OF BIRTH 15-03-1995
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 2.10
POST C
DATE OF BIRTH 19-02-1989
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 2.03
POST C
DATE OF BIRTH 09-08-1995
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 2.06
POST PF
DATE OF BIRTH 09-11-2004
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 1.95
POST PG
DATE OF BIRTH 12-02-2006
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 2.03
POST PF
DATE OF BIRTH 09-04-1994
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 1.82
POST PG
DATE OF BIRTH 27-04-2001
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 1.98
POST SG
DATE OF BIRTH 26-11-1993
NATIONALITY ΗΠΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 2.02
POST PF
DATE OF BIRTH 22-05-2001
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 1.90
POST PG
DATE OF BIRTH 03-12-1997
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ
TEAM ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
HEIGHT 1.97
POST SG
DATE OF BIRTH 28-01-2002
NATIONALITY ΕΛΛΑΔΑ