ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΩΝΤAΣ
Follow
ΤΕΑΜ
POSTPG
DATE OF BIRTH28-04-1990
BASKET LEAGUE 2023-2024 - Κανονική Περίοδος
ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ NEWS

13-06-2022
24-07-2020
05-01-2020
05-09-2019
14-04-2019
08-11-2018
01-10-2018
17-12-2017
25-09-2017
19-01-2017
18-08-2015
20-01-2014
 
SEARCH PLAYER